آرشیو اخبار - 24 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

افزایش ظرفیت تولید محصولات الفینی و آروماتیکی کویت تا سال 2030 میلادی

ظرفیت تولید محصولات الفینی و آروماتیکی کویت تا سال 2030 میلادی سه برابر خواهد شد.
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۵۸
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی