آرشیو اخبار - 05 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پنجم اسفند بر تمامی مهندسان صنعت پتروشیمی فرخنده و مبارک باد

پنجم اسفندماه برتمامی مهندسان ایران اسلامی و به ویژه مهندسان سخت کوش و متعهد صنعت پتروشیمی فرخنده و مبارک باد.
۵ اسفند ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی