آرشیو اخبار - 08 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شرکت ملی صنایع پتروشیمی تندیس سیمین هشتمین جایزه ملی مدیریت دانش را کسب کرد

تندیس سیمین هشتمین جایزه ملی مدیریت دانش امروز یکشنبه(8 اسفندماه) به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اهدا شد.
۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۳۳
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی