آرشیو اخبار - 09 اسفند 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تقویت ۱۵واحدی شاخص کل بورس با کمک جم

شرکت پتروشیمی جم با 43 واحدافزایش، همزمان با دو شرکت دیگر توانست مانع از سقوط شاخص شود.
۹ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۲۸
صفحه ۱ از ۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی