آرشیو اخبار - 12 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ایران پلاست یازدهم در سایه وفاق و همدلی

نخستین نشست هم اندیشی انجمن ها و تشکل های صنایع پلاستیک با موضوع "ایران پلاست یازدهم" در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۵۲
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی