آرشیو اخبار - 14 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تامین مالی طرح پنتان عسلویه از سوی اگزیم بانک کره جنوبی

قرارداد ساخت طرح پنتان عسلویه از سوی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با شرکت PIELDES کره جنوبی امضا شد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۱۸
صفحه ۱ از ۱۰
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی