آرشیو اخبار - 15 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بهبود خوراک پتروشیمی ها با راه اندازی فازهای 15 و 16

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که تا حدود زیادی به اهداف تولید در سال 94 دست یافته ایم، گفت: با راه اندازی فازهای 15 و 16 طرح توسعه پارس جنوبی میزان خوراک در صنعت پتروشیمی افزایش یافته است.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۳۳
صفحه ۱ از ۲۱
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی