آرشیو اخبار - 16 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تحول در اقتصاد ایران با توسعه صنعت پتروشیمی

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنعت پتروشیمی گفت: آینده درخشانی برای صنعت پتروشیمی ایران پیش‌بینی می‌کنیم و این صنعت اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۵۹
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی