آرشیو اخبار - 22 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انسجام شرکت های پتروشیمی رمز ماندگاری در بازار

دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به سخت شدن تجارت محصولات پتروشیمی در دنیا گفت: برای از دست ندادن بازار این محصولات شرکت های پتروشیمی باید در زمینه بازرگانی منسجم عمل کنند.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۳۶
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی