آرشیو اخبار - 25 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شاخص قد کشید

صنعت شیمیایی امروز ششمین گروه بازار از نظر ارزش معاملات بود و در این روز، 27 میلیون و 878 هزار سهم به ارزش 78 میلیارد و 97 میلیون ریال از سهام این صنعت مورد معامله قرار گرفت.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۳۲
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی