آرشیو اخبار - 26 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی باهدف تحقق اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون انرژی گفت: تقویت صنایع ایجادکننده زنجیره ارزش در حوزه نفت و گاز به معنای حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه است
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۴۸
صفحه ۱ از ۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی