آرشیو اخبار - 28 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ظرفیت تولید استایرن مونومر کره جنوبی افزایش می یابد

استایرن مونومر کره جنوبی با تامین 19 درصد از کل ظرفیت منطقه، نقش مهمی را در بازار اسپات آسیا ایفا می کند.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی