آرشیو اخبار - 04 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی با استفاده از منابع بازار سرمایه

صنعت پتروشیمی ایران با روش های نوین سرمایه گذاری موجود در بازار سرمایه می تواند بخشی از منابع مورد نیاز را برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود تامین کند.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۴۰
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی