آرشیو اخبار - 05 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پتروشیمی جم؛حامی ویژه کنفرانس ملی حفاظت ازمحیط زیست

کنفرانس ملی حفاظت ازمحیط زیست توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ،تحت حمایت سیویلیکا و با حمایت ویژه شرکت پتروشیمی جم برگزار شد.
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۷:۰۹
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی