آرشیو اخبار - 06 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

آغاز صادرات خوراک اتان ایالات متحده به اروپا

صادارت پایدار خوراک اتان از سوی ایالات متحده به بازار اروپا که از اواخر ماه گذشته میلادی آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۲۴
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی