آرشیو اخبار - 07 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

راه اندازی آزمایشی فاز دوم ایستگاه دفع زباله منطقه ویژه

با راه اندازی فاز بازیافت و تفکیک در مقصد ایستگاه دفع زباله شهری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن کمک به حفظ منابع و محیط زیست، سالانه بیش از 500 تن مواد بازیافتنی به چرخه مصرف باز می‌گردد.
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۴۶
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی