آرشیو اخبار - 08 اردیبهشت 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بازدید مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح کود شیمیایی اوره لردگان

معاون وزیر نفت در امر پتروشیمی به منظور بررسی پیشرفت عملیات اجرایی پتروشیمی لردگان عازم این منطقه شد.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۲۹
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی