آرشیو اخبار - 10 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آغاز عملیات اجرایی طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد.
۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۰۲
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی