آرشیو اخبار - 11 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سرمایه ‌گذاری ٤ میلیارد دلاری شرکت هلدینگ باختر در صنعت پتروشیمی

شرکت هلدینگ باختر تاکنون چهار میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه ‌گذاری کرده است.
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۲۱
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی