آرشیو اخبار - 20 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رشد تقاضا برای پلی پروپیلن از سوی صنایع خودروسازی آسیا

تقاضا برای افزایش خرید پلی پروپیلن ازسوی خودرو سازان سبب شده است تا برخی تولید کنندگان اقدام به برنامه ریزی برای افزایش تولید کنند.
۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۵۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی