آرشیو اخبار - 22 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ریزش شاخص در نخستین روز هفته

سهام داران امروز 20 میلیون و 353 هزار سهم به ارزش 96 میلیارد و 964 میلیون ریال از سهام صنعت پتروشیمی را خریداری کردند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۰۵
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی