آرشیو اخبار - 29 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شاخص قد نکشید

در معاملات امروز بازار سرمایه، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان کاهشی 2.44 درصدی در آخرین قیمت را تجربه کرد، قیمت هر سهم این شرکت در قیمت پایانی 0.3 درصد افت داشت.
۲۹ خرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۴۴
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی