آرشیو اخبار - 03 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد

ارزش صادرات انواع محصولات متنوع پتروشیمی تولیدی در منطقه عسلویه پارسال به بیش از 4.7 میلیارد دلار رسید.
۳ خرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۲۷
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی