آرشیو اخبار - 30 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مارون و فارابی شرکت های مثبت بورس

از میان شرکت های پتروشیمی، شرکت های مارون و فارابی امروز را مثبت به پایان رساندند. بازار همانند روزهای قبل منفی بود و قیمت سهام شرکت ها روندی نزولی داشت. در این بین، سهام داران 31 میلیون و 529 هزار سهم از سهام گروه شیمیایی را به ارزش 73 میلیارد و 845 میلیون ریال خریداری کردند.
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۲۰
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی