آرشیو اخبار - 09 خرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اعطای لوح تقدیر تجارب برتر بنگاه های اقتصادی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تندیس ولوح تقدیر تجارب برتر بنگاهای اقتصادی درحوزه مسئولیت اجتماعی توسط شهردار تهران به مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اهداء شد.
۹ خرداد ۱۳۹۵ ۱۹:۱۶
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی