آرشیو اخبار - 01 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

واحد شیرین سازی پتروشیمی بوعلی سینا سال 96 افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از بهره برداری واحد شیرین سازی این پتروشیمی در مرداد ماه سال آینده خبر داد.
۱ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۳۴
صفحه ۱ از ۴
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی