آرشیو اخبار - 12 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رشد اندک شاخص در نخستین روز هفته

بورس تهران امروز میزبان معاملاتی آرام بود و سهام داران 32 میلیون و 61 هزار سهم از سهام گروه شیمیایی را به ارزش 73 میلیارد و 827 میلیون ریال خریداری کردند.
۱۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۵۰
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی