آرشیو اخبار - 14 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کسب سود انباشته دو هزار میلیارد ریال پتروشیمی امیر کبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴، مبلغ دو هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.
۱۴ تیر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۴
صفحه ۱ از ۵
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی