آرشیو اخبار - 15 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

داد و ستد 37 هزار تن انواع محصولات پلیمری در بورس کالا

معامله انواع محصولات پلیمری همچنان در بورس کالای ایران با استقبال خریداران مواجه شد و امروز 37 هزار تن معامله این محصولات رقم خورد.
۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۶:۲۰
صفحه ۱ از ۱۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی