آرشیو اخبار - 19 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مراتب قدردانی رئیس جمهوری به متولیان مهار حریق پتروشیمی بوعلی سینا اعلام شد

وزیر نفت در پی مهار آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، مراتب قدردانی رئیس جمهوری را در ٣ پیام جداگانه به به مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و استاندار خوزستان اعلام کرد.
۱۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۲۲
صفحه ۱ از ۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی