آرشیو اخبار - 20 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قدردانی نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم درمجلس شورای اسلامی از آتش نشانان

نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم درمجلس شورای اسلامی، از کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا و همچنین آتش نشانان برای مهار آتش سوزی در آن مجموعه، قدردانی کرد.
۲۰ تیر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۲
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی