آرشیو اخبار - 21 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معرفی ظرفیت های بورس کالا برای جذب سرمایه گذاران خارجی

مدیرعامل بورس کالای ایران در دومین روز برپایی نمایشگاه بین المللی بورس و در پنل موضوع های جذاب در بازار سرمایه ایران به معرفی بازارها و ابزارهای مالی جذاب بورس کالا برای سرمایه گذاران خارجی پرداخت.
۲۱ تیر ۱۳۹۵ ۱۷:۰۳
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی