آرشیو اخبار - 22 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

دومین سرعت گیر جهانی پتروشیمی ها در دو هفته اخیر

کاهش قیمت نفت به کمترین حد در دو ماه اخیر می تواند با کاهش قیمت تمام شده بر بازارهای جهانی مؤثر واقع شود اما با توجه به پایان یافتن ماه رمضان و روزهای گرم سال و امید به افزایش تقاضای مؤثر ، هنوز فاکتورهای مهمی برای حمایت از این بازار وجود دارد.
۲۲ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۴۰
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی