آرشیو اخبار - 25 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید همزمان اوره پریل و اوره گرانول در مجتمع پتروشیمی آمونیاک و اوره مرودشت

مزیت شرکت پتروشیمی آمونیاک و اوره مرودشت در میان شرکت های تولیدکننده اوره این است که این در این مجتمع اوره پریل و اوره گرانول توامان تولید می شود.
۲۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۲:۱۱
صفحه ۱ از ۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی