آرشیو اخبار - 30 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حراست پیش قراول گمنام عملیات اطفاءحریق پتروشیمی بوعلی سینا

رئیس سازمان حراست وزارت نفت، در نامه ای از علی ربانی رئیس حراست ارشد منطقه ویژه ماهشهر در نقش آفرینی سازنده و موثر در مهارحریق پتروشیمی بوعلی سینا تقدیر و تشکر کرد
۳۰ تیر ۱۳۹۵ ۱۹:۵۷
صفحه ۱ از ۹
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی