آرشیو اخبار - 05 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

معامله بیش از 33 میلیون سهم شیمیایی ها در بورس

سهامداران 33 میلیون و 437 هزار سهم از سهام گروه شیمیایی را امروز به ارزش 105 میلیارد و 292 میلیون ریال خریداری کردند.
۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۶:۳۹
صفحه ۱ از ۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی