آرشیو اخبار - 08 تیر 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیر نفتی به حدود 34 درصد رسید

صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش سه میلیارد و 542 میلیون دلار 33.82 درصد سهم ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.
۸ تیر ۱۳۹۵ ۱۴:۱۶
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی