آرشیو اخبار - 10 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

به دنبال ایجاد زیرساخت های مدیریت بحران هستیم

سازمان پدافند غیر عامل کشور آماده همکاری در زمینه ایجاد زیر ساخت های مدیرت بحران در شرکت های پتروشیمی است.
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۵
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی