آرشیو اخبار - 11 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

نمایش برنامه مستند افتتاح فاز سوم پتروشیمی شیراز از رسانه ملی

مستند افتتاح فاز سوم پتروشیمی شهدای مرودشت شیراز،فردا شب (سه شنبه 12 مرداد) از شبکه پنج پخش می شود.
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۲۳
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی