آرشیو اخبار - 16 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نژاد سلیم: آتش تا بامداد فردا خاموش می شود

مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس گفت: حادثه آتش سوزی انبار پتروشیمی بندر امام هیچ ارتباطی با عدم رعایت مسائل HSE ندارد.
۱۶ اَمرداد ۱۳۹۵ ۲۳:۳۰
صفحه ۱ از ۲۳
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی