آرشیو اخبار - 17 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بازدید نماینده کنسرسیوم شرکت های بیمه داخلی از محل حادثه دیده پتروشیمی بندر امام

مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام خبر از بازدید نماینده کنسرسیوم شرکت های بیمه داخلی از محل حادثه دیده این مجتمع در اثر آتش سوزی داد.
۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۳۰
صفحه ۱ از ۱۱
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی