آرشیو اخبار - 24 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پیشرفت عملیات اجرایی 93.75 درصدی فاز سوم پتروشیمی پردیس

فاز سوم طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی پردیس با ظرفیت سالانه 680 هزار تن آمونیاک و 1072 هزارتن اوره مراحل پایانی عملیات اجرایی خود را طی می کند.
۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۵
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی