آرشیو اخبار - 25 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ورود شاخص به کانال 77 هزار واحد

بورس تهران امروز روز خوبی را سپری نکرد و شاخص با کاهشی چشمگیرنتوانست در کانال 78 هزار واحد باقی بماند.
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۲۱
صفحه ۱ از ۸
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی