آرشیو اخبار - 29 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

آتش سوزی در پتروشیمی کیمیای بندرامام خاموش شد/وضعیت عادی است

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت: حادثه آتش سوزی در یکی از بخش های پتروشیمی کیمیای مجتمع پتروشیمی بندرامام بطور کامل خاموش و شرایط در این مجتمع عادی است.
۲۹ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۱:۱۱
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی