آرشیو اخبار - 04 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فردا پتروشیمی بندر امام جیوه زدایی می شود

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام از توقف فعالیت واحد کلرآلکالی این مجتمع پتروشیمی از فردا (پنجم مردادماه) خبر داد .
۴ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۰۸
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی