آرشیو اخبار - 08 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: واحدهای اصلی پتروشیمی بیستون در مدار تولید است

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، نقش نیروهای استانی در مهار حادثه آتش سوزی یکی از مخازن پتروشیمی بیستون را موثر و سازنده خواند و گفت: همگرایی تمامی شرکت ها و ارگان های استان کرمانشاه در مهار حادثه پتروشیمی بیستون ستودنی است.
۸ اَمرداد ۱۳۹۵ ۲۳:۵۰
صفحه ۱ از ۷
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی