آرشیو اخبار - 09 اَمرداد 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ابلاغ دستورالعمل های اجرایی HSE به تمامی صنایع پتروشیمی

در هفته گذشته سه عنوان دستورالعمل اجرایی در زمینه اچ اس ایی به تمامی هلدینگ ها، طرح ها و مجتمع های پتروشیمی ابلاغ و ارسال شده است.
۹ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۵۳
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی