آرشیو اخبار - 14 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

طرح کود شیمیایی اوره لردگان در خرداد97 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل پتروشیمی لردگان درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی این طرح، گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح تا ابتدای شهریور ماه از مرز 50 درصد عبور کرد.
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۰:۴۹
صفحه ۱ از ۱۲
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی