آرشیو اخبار - 15 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

زمان عرضه بلوک ۲۰ درصدی پتروشیمی ابن سینا تغییر کرد

زمان عرضه تعداد 8 میلیون سهم شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان معادل 20 درصد سهام این شرکت که قرار بود امروز 15 شهریور، توسط سازمان خصوصی سازی در فرابورس ایران انجام شود به روز یکشنبه 28 شهریورماه جاری موکول شد.
۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۰۸
صفحه ۱ از ۱۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی