آرشیو اخبار - 16 شهریور 1395

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

شاخص بورس ۱۴۷ واحد رشد کرد

بورس تهران امروز با رشد شاخص مواجه شد و شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۴۷ واحد افزایش را به ثبت رساند.
۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۰۲
صفحه ۱ از ۶
لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی